საქართველო და საერთაშორისო შეთანხმებები 1918-1921 წლებში

 

Copyright © 2019 by Andrew Andersen

All rights reserved.

 

 

ISBN: 978-1926720494

 

No part of this book may be reproduced or

transmitted in any form without the written permission of the publisher.

თარგმანი / რედაქცია: მერი ბიწაძე

რუკები: ენდრიუ ანდერსენი და გიორგი ფარცხალაძე

გარეკანის დიზაინი: კეტი ალბერტსი და ალექსანდრ კუროვი

ეძღვნება მამას
შინაარსი

შესავალი

 

 1. სამხედრო-პოლიტიკური მდგომარეობა სამხრეთ კავკასიაში 1918 წლის დასაწყისისთვის
   

 2. ბრესტის საზავო ხელშეკრულება: ბოლშევიკების გულუხვი საჩუქარი ოტომანთა იმპერიას
   

 3. ფოთის ხელშეკრულება: პირველი რესპუბლიკის  პირველი კომპრომისი
   

 4. ბათუმის ხელშეკრულება: ზავი ტერიტორიის სანაცვლოდ
   

 5. მუდროსის დაზავება: ახალი იმედები
    

 6. საქართველო და პარიზის სამშვიდობო კონფერენცია: „ყრუ კედლის“ გარღვევა
   

 7. საქართველო-აზერბაიჯანის 1919 წლის ხელშეკრულება: კავკასიაში კოლექტიური უსაფრთხოებისთვის ბრძოლა
   

 8. რუსეთ-საქართველოს ხელშეკრულება: „გეშინოდეთ დანაელებისა...“
   

 9. საქართველო და სევრის ხელშეკრულება
   

 10. საქართველოს დამოუკიდებლობის დე-იურედ ცნობა: ტრიუმფი პირველი რესპუბლიკის დაცემის
   

 11. საქართველო და პოლონეთი: ალიანსი, რომელიც არ შედგა
   

 12. მოსკოვის (16.03.1921) და ყარსის (13.10.1921) ხელშეკრულებები
   ​

დასკვნა

დამატება (ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების ტექსტები)

მოკლე ცნობები წიგნში მოხსენებულ პიროვნებათა შესახებ

 

რუკების ნუსხა

 

შეცვლილი გეოგრაფიული დასახელებების ნუსხა

 

გამოყენებული ლიტერატურა

ავტორის შესახებ

ავტორის შესახებ
 

© 2019 Katie Alberts  

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Pinterest Icon
 • Grey Instagram Icon